Jak to działa?

  • Wypełnij formularzi dokonaj opłaty
  • Dostarczwymagane dokumentyZamów kuriera
  • Odbierzgotową wizę
Rodzaje zamawianych wiz
Cel: zwiedzanie
Cel: biznes Jedno lub dwukrotna wiza biznesowa wystawiana jest na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza wystawiana jest na okres do 3 lat, pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni. Przy wadaniu wizy długoterminowej pod uwagę biorą się również inne warunki. Wielokrotna wiza długoterminowa na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy. Wielokrotna długoterminowa wiza na okres powyżej 1 roku wystawia się pod warunkiem wykorzystania dwóch poprzednie wystawionych wielokrotnych wiz na okres do 1 roku.
Cel: odwiedziny znajomych, rodziny
Cel: tranzyt do 5 dni Wiza tranzytowe wydawana jest osobom przejeżdżającym tranzytem przez Rosję. Może być jedno lub dwukrotna i wystawiana jest na okres do 10 dni w jedną stronę (w zależności od rodzaju transportu); Wiza tranzytowa nie jest wymagana w przypadku dokonania przesiadki w ciągu 24 godzin bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska oraz posiadania wizy (jeżeli jest potrzebna) i biletów do państwa docelowego
Cel: Praca Wydawana jest jednokrotna wiza na 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federalnej Służby Migracyjnej lub wielokrotna wiza na okres do 3 lat (dla wykwalifikowanych specjalistów).Zaproszenie


Wymagane dokumenty
Wiza turystyczna

Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;

Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.

1 zdjęcie (specyfikacja);

Potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego wystawione przez rosyjską firmę turystyczną, zarejestrowaną w rosyjskim Federalnym Rejestrze Touroperatorów.

Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Wiza biznes

Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;

Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą;

Jedno zdjęcie (specyfikacja);

Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy.

Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:

- nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji i t.d.;

- adres prawny;

- NIP;

- cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;

- podpis osoby uprawnionej;

- dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.

Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Wiza prywatna

Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;

Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.

1 zdjęcie (specyfikacja);

Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Wiza tranzytowa

Paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana) i ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji, lub

w przypadku podróży samochodem, motocyklem:

- kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu lub motocyklu

- kserokopię prawa jazdy

- podanie w sprawie wydania wizy tranzytowej ze wskazaniem: danych paszportowych (imię i nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, data ważaności paszportu, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, płeć), nr. rej. samochodu, koloru nadwozia, dokładnej informacji o trasie podróży (licząc 500 km na dobę)

Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.

1zdjęcie (specyfikacja);

Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres przejazdu tranzytem przez Rosję.

Wiza pracownicza
Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;

Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą;

1 zdjęcie (specyfikacja);

Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał), sporządzone przez organy Federalnej Służby Migracyjnej Rosji.

Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Wyniki badań na obecność wirusa HIV

Jak chcesz zapłacić?
Regulamin świadczenia usług oferowanych przez E-pok.expert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Płatność przelewem
Payment Information

Potrzebujesz pomocy przy formularzu?

Wniosek wizowy

Przed wydrukiem formularza wniosku wizowego należy się upewnić, że w oknie "Drukuj", rubryce "Rozmiar i obsuga stron" kropka znajduje się w okienku "Faktyczny rozmiar"

Ważna informacja!!!

W chwili obecnej obsługujemy wyłącznie aplikantów właściwych miejscowo dla Konsulatu w Warszawie woj. mazowieckie, lubelskie, łódzkie i podlaskie - patrz miejsce wydania paszportu lub miejsce zameldowania.

Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wizy liczony jest od momentu otrzymania przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów.

Konsulat jest czynny poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 08:00-12:00, odbiór 15-16.

 

FAQ

Nasze serwisy:e-pok.plcITcloud.pl